Cine suntem

CONSOTEL SRL

Jud. IAŞI, Str. ROMAN VODĂ 5 Bl:H6 Et:2 Ap:9 – Iasi
CUI: 24826671
Registru Comertului: J22/3556/2008
EUID:
ROONRC.J22/3556/2008


1. Preambul

Confidentialitatea dvs. este una dintre valorile fundamentale ale CONSOTEL SRL, persoana juridica romana, avand CUI 24826671, înregistrata la ONRC sub nr. J22/3556/2008.

Prin urmare, facem tot posibilul sa prelucram datele cu caracater personal care va privesc în conformitate cu principiile stabilite în legislatia privind protectia datelor cu caracter personal aplicabila în Romania, inclusiv în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Potrivit art.4 din GDPR, reprezinta date cu caracter personal orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, iar o persoana identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice fizice, economice, culturale sau sociale.

Aceasta politica de confidentialitate are în vedere datele cu carcter personal care îi privesc pe clientii CONSOTEL SRL, partenerii sai de afaceri, alte persoane care ne contacteaza si care ne solicita serviciile si pe reprezentantii acestora, potentialii salariati sau colaboratori si se aplica datelor colectate direct de la dvs., prin e-mail sau prin alte modalitati de contact off-line.

Politica noastra de confidentialitate descrie:

(i) scopurile pentru care colectam sau utilizam datale cu caracter personal care va privesc;
(ii) temeiurile prelucrarii în considerarea aceste scopuri;
(iii) categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam si prelucram;
(iv) durata prelucarii acestor date;
(v) drepturile pe care le aveti în calitate de persoana vizata si modalitatea în care vi le puteti exercita;
(vi) catre cine am putea divulga datele cu caracter personal care va privesc.

2. Scopul temeiul prelucrarii si categoriile de date cu caracter personal

In contextul interactiunii cu CONSOTEL SRL, dvs., ca persoana fizica, puteti fi subiect al activitatilor de prelucrare a datelor pe care le colectam în cadrul prestarii serviciilor catre dvs. Asadar, utilizam datele cu caracter personal care va privesc în urmatoarele situatii:

2.1. Daca sunteti client sau potential client al CONSOTEL SRL, reprezentant sau persoana de contact al/a unui client sau potential client al CONSOTEL SRL; sau salariat ori alt colaborator al unui client sau potential client al CONSOTEL SRL:

2.1.1. Furnizarea serviciilor solicitate de catre dvs.

Folosim datele cu caracter personal relevante care va privesc în scopul pregatirii si furnizarii serviciilor pe care ni le-ati solicitat. De exemplu, pentru instalarea programului pentru contabilitate, pentru operarea actualizarilor necesare programului pentru contabilitate, pentru a actiona conform indicatiilor dvs. punctuale în programul pentru contabilitate, este posibil sa utilizam datele cu caracter personal relevante situatiei dvs. Ne întemeiem prelucrarea, în aceasta situatie, pe executarea contractului încheiat între CONSOTEL SRL si dvs.

2.1.2. Comunicarea cu dvs.

Utilizam datele dvs. de contact în scopul comunicarii cu dvs. în legatura cu solicitarile adresate sau cu orice alte aspecte legate de derularea colaborarii noastre. Ne întemeiem prelucrarea, de asemenea, pe executarea contractului încheiat între noi.Categoriile de date prelucrate în contextul colaborarii noastre cu dvs. sunt: numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, precum si orice alte date cu caracter personal pe care ni le puteti oferi în mod direct.

2.2. Daca sunteti partener de afaceri al CONSOTEL SRL, sau reprezentant, persoana de contact, salariat sau alt colaborator al partenereului de afaceri al CONSOTEL SRL:

2.2.1. Mentinerea relatiei contractuale cu dvs.

Utilizam datele cu caracter personal relevante care va privesc cu scopul mentinerii relatiei noastre contractuale. Temeiul prelucrarii este, în aceasta situatie, executarea contractului încheiat între noi.

2.2.2. Comunicarea cu dvs.

Utilizam datele dvs. de contact în scopul comunicarii cu dvs. în legatura cu orice aspecte legate de derularea colaborarii noastre. Ne întemeiem prelucrarea, de asemenea, pe executarea contractului încheiat între noi.

Categoriile de date prelucrate în contextul colaborarii noastre cu dvs. sunt: numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, precum si orice alte date cu caracter personal pe care ni le puteti oferi în mod direct.

3. Furnizarea datelor cu caracter personal

Atunci cand datele sunt colectate direct de la dvs., va rugam sa ne furnizati toate categoriile de date cu caracter personal solicitate în scopurile mentionate mai sus, în caz contrar fiind în imposibilitatea de a desfasura activitatea (incluzand, printre altele, prestarea serviciilor noastre catre dvs.).

Daca ne furnizati date cu caracter personal care privesc alte persoane fizice în afara de dvs., va rugam ca, înainte de a ne transmite aceste date, sa le comunicati acelor persoane modalitatea în care intentionam sa prelucram datele cu caracter personal, astfel cum este descris în aceasta Politica de Confidentialitate.

4. Divulgarea datelor cu caracter personal

De regula, nu vom dezvalui unor terte parti datele cu caracter personal care va privesc. Cu toate acestea, daca este cazul, putem divulga date cu caracter personal autoritatilor relevante, în contextul furnizarii serviciilor pe care ni le-ati solicitat.

5. Durata prelucrarii

Intentionam sa pastram datele cu caracter personal care va privesc pe durata derularii contractului încheiat între noi.

In cazul în care datele nu sunt colectate în contextul derularii contractului, aceste date vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru a atinge scopul preconizat al colectarii datelor.

6. Ce drepturi aveti

Conform GDPR, ca persoana vizata, aveti o serie de drepturi, incluzand:

6.1. Dreptul de acces

Va permite sa obtineti confirmarea ca datele cu caracter personal care va privesc sunt prelucrate de noi si, în caz afirmativ, detaliile relevante ale acestor activitati de prelucrare;

6.2. Dreptul la rectificare

va permite sa obtineti rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc;

6.3. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Va permite sa obtineti stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, în anumite cazuri (de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);

6.4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Va permite sa obtineti restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, în anumite cazuri (de exemplu, atunci cand contestati exactitatea datelor cu caracter personal care va privesc, pentru o perioada care ne permite sa verificam o astfel de exactitate a datelor);

6.5. Dreptul la opozitie

Va permite sa va opuneti prelucrarii în continuare a datelor cu caracter personal care va privesc, în conditiile si limitele stabilite de lege;

6.6. Dreptul la portabilitatea datelor

Va permite primirea datelor cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat sau transmiterea acestor date unui alt operator.

Suntem bucurosi sa va asiguram exercitarea acestor drepturi.

Va puteti exercita drepturile mentionate mai sus si puteti afla mai multe despre aceste drepturi, prin transmiterea unui e-mail în acest sens la adresa [email protected].
De asemenea, aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de protectie a datelor.

Vom trata întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atentie si vom raspunde solicitarilor pe care le-ati putea avea în cel mai scurt timp posibil.

Cu respect,

CONSOTEL SRL