Pentru inceput vei avea nevoie de urmatoarele acte pentru demararea infiintarii unui PFA:

In care sa se mentioneze „conform cu originalul”, sa aiba numele proprietarului PFA si semnatura sa;

Certificat de atestare fiscala in original si aflat in termen de valabilitate – acest certificat fiscal ofera informatii referitoare la modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si altor contributii.

Pentru eliberarea acestui document, este nevoie de o cerere depusa la ANAF sau de o cerere virtuala depusa prin intermediul „Spatiului privat virtual”.

Certificatul de atestare fiscala este eliberat in maximum trei zile de la depunerea cererii si poate fi folosit timp de 30 de zile de catre persoanele juridice si de 90 de zile de catre persoanele fizice;

Acordul Asociatiei de Proprietari (daca este cazul) – acest document trebuie obtinut doar daca vrei sa iti desfasori activitatea intr-un apartament de bloc.

Pentru obtinerea sa, trebuie sa isi dea acordul vecinii din cele patru apartamente din jurul celui in care doresti sa iti desfasori activitatea.

Daca iti desfasori activitatea intr-o locatie in care nu esti proprietar, va fi nevoie de un contract de comodat intre tine si proprietar.

In lipsa diplomei de absolvire, poti depune la dosar un certificat sau adeverinta care atesta absolvirea unei institutii de invatamant similare industriei in care activezi, certificat de calificare profesionala, certificat de competenta profesionala sau certificat de recunoastere ori echivalare a studiilor, daca ti-ai obtinut calificarea in strainatate;

Declaratie-tip in care sa afirmi pe proprie raspundere ca nu vei desfasura activitati in alte locuri decat la sediul professional. Mai mult, este nevoie si de un document aditional in care sa iti asumi ca locul in care vei desfasura activitati profesionale respecta legislatia din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectia mediului si protectia muncii.

Declaratie pe proprie raspundere si in original in legatura cu indeplinirea conditiilor legale pentru desfasurarea de activitati profesionale ca PFA.

Se depune la sediul ONRC alaturi de cererea de inregistrare. Poate fi realizata la un notar public sau in fata unui reprezentat ONRC.