Pentru inceput vei avea nevoie de urmatoarele acte pentru demararea infiintarii unei firme:

  • Copie după actul de identitate
  • Document care atestă dreptul de proprietate asupra spațiului cu destinație sediu social. (de exemplu, titlu de proprietate/ certificat de moștenitor/ Extras de Carte Funciară, etc.)
  • Procura notariala